Giấy mời : Giấy mời số 113/GM-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 20/03/2019 16:18
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 113/GM-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh
Trích yếu Đi kiểm tra GPMB Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) địa bàn các huyện: Can Lộc, Đức Thọ và kiểm tra tuyến đê Hội Thống, huyện Nghi Xuân phục vụ thi công cầu Cửa Hội
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP