Giấy mời : Giấy mời số 110/GM-UBND
Ngày đăng: 18/03/2019 11:12
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 110/GM-UBND
Trích yếu Dự tiệc chiêu đãi các doanh nghiệp về tham dự Hội thảo kết nối các doanh nghiệp đầu tư, cung cấp, sử dụng nguyên, vật liệu, sản phẩm của công nghiệp gang thép
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP