Giấy mời : Giấy mời số 10/GM-UBND
Ngày đăng: 09/01/2019 15:50
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 10/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018
Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP