Giấy mời : Giấy mời số 108/GM-UBND
Ngày đăng: 18/03/2019 11:12
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 108/GM-UBND
Trích yếu Làm việc để nghe kết quả đánh giá và đề xuất vị trí quy hoạch xây dựng Khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP