Giấy mời : Giấy mời số 106/GM-UBND
Ngày đăng: 18/03/2019 11:12
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 106/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe kết quả xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ tại phường Tân Giang và tiến độ xử lý một số nội dung tồn đọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP