Giấy mời : Giấy mời số 09/GM-UBND
Ngày đăng: 08/01/2019 15:10
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 09/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP