Giấy mời : Giấy mời số 08/GM-UBND
Ngày đăng: 08/01/2019 08:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 08/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai đại trà thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng đến năm 2020"
Ngày ban hành 08/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP