Giấy mời : Giấy mời số 07/GM-UBND
Ngày đăng: 08/01/2019 15:12
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 07/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe phương án bán đấu gia tài sản gắn liền với đất của 04 bến xe Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Kỳ Lâm
Ngày ban hành 07/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP