Giấy mời : Giấy mời 40/GM-UBND
Ngày đăng: 23/01/2019 10:30
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 40/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe Dự thảo Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP