Giấy mời : Giấy mời 39/GM-UBND
Ngày đăng: 21/01/2019 14:50
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 39/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử lý các tồn đọng, vướng mắc một số dự án trên địa bàn
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP