Giấy mời : Giấy mời 38/GM-UBND
Ngày đăng: 21/01/2019 15:06
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 38/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Bãi xử lý bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất, cát, phế thải vô cơ, cành lá cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (GĐ1) của CTCP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh và công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu
Ngày ban hành 21/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP