Giấy mời : Giấy mời 324/GM-UBND ngày 18/8/2019 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 18/08/2020 07:31
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 324/GM-UBND ngày 18/8/2019 của UBND tỉnh
Trích yếu Dự Lễ khai trương trực tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP