Giấy mời : Giấy mời 296/GM-UBND ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 02/08/2020 10:31
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 296/GM-UBND ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh
Trích yếu Dự họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP