Giấy mời : Giấy mời 284/GM-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 15/08/2019 16:14
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 284/GM-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh
Trích yếu Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018 - 2019triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP