Giấy mời : Giấy mời 256/GM-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 29/07/2019 10:47
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 256/GM-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh
Trích yếu V/v Họp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời gian tới và các Nghị quyết kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP