Giấy mời : Giấy mời 20/GM-UBND
Ngày đăng: 11/01/2019 17:10
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 20/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về xử lý các tồn đọng, vướng mắc đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP