Giấy mời : Giấy mời 19/GM-UBND
Ngày đăng: 11/01/2019 17:10
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 19/GM-UBND
Trích yếu Kiểm tra thực địa và làm việc xác định giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn mới Long Bỏng tại xã Cương Gián
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP