Giấy mời : Giấy mời 18/GM-UBND
Ngày đăng: 11/01/2019 16:41
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 18/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP