Giấy mời : Giấy mời 16/GM-UBND
Ngày đăng: 11/01/2019 10:31
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 16/GM-UBND
Trích yếu Làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP