Giấy mời : Giấy mời 12/GM-UBND
Ngày đăng: 11/01/2019 10:31
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 12/GM-UBND
Trích yếu Dự họp nghe Bộ Chỉ huy Bộ đọi Biên phòng tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Biên bản Hội đàm cấp giao giữa Hà Tĩnh với các tỉnh: Khăm Muộn, Bô Ly Khăm Xay (Lào)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP