Giấy mời : Giấy mời 05/GM-UBND
Ngày đăng: 07/01/2019 09:35
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 05/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP