Giấy mời : Giấy mời 04/GM-UBND
Ngày đăng: 05/01/2019 09:02
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu Giấy mời 04/GM-UBND
Trích yếu Về việc thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính năm 2018
Ngày ban hành 04/01/2019
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP