Giấy mời : 674 /GM-UBND
Ngày đăng: 21/12/2021 11:17
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 674 /GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020)
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP