Giấy mời : 606/GM-UBND
Ngày đăng: 11/11/2021 16:51
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 606/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo và soát xét các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
Ngày ban hành 11/11/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP