Giấy mời : 593//GM-UBND
Ngày đăng: 03/11/2021 14:41
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 593//GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Ngày ban hành 03/11/2021
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP