Giấy mời : 532/GM-UBND
Ngày đăng: 19/10/2022 14:58
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 532/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe các nội dung lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trình Kỳ họp thường kỳ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 19/10/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP