Giấy mời : 354/GM-UBND
Ngày đăng: 19/07/2022 14:16
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 354/GM-UBND
Trích yếu Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022.
Ngày ban hành 19/07/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP