Giấy mời : 200/GM-UBND
Ngày đăng: 26/04/2022 08:43
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 200/GM-UBND
Trích yếu Tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR;Tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; Triển khai Đề án sản xuất vụ Hè thu năm 2022
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP