Giấy mời : 189/GM-UBND
Ngày đăng: 20/04/2022 15:23
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 189/GM-UBND
Trích yếu Họp nghe báo cáo chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP