Giấy mời : 131/GM-UBND
Ngày đăng: 17/03/2022 15:09
Loại văn bản Giấy mời
Số/ Ký hiệu 131/GM-UBND
Trích yếu Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP