Công điện, công văn : Quyết định số 98/QĐ-UBND
Ngày đăng: 16/10/2020 15:29
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 98/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc thành lập và phân công nhiệm vụ các Tiểu ban phục vụ Hội thi Ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ I
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP