Công điện, công văn : Quyết định số 97/QĐ-HĐĐGPH
Ngày đăng: 13/10/2020 17:06
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 97/QĐ-HĐĐGPH
Trích yếu Về việc Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP