Công điện, công văn : Quyết định số 72/QĐ-BCĐ896
Ngày đăng: 22/07/2020 15:23
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 72/QĐ-BCĐ896
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP