Công điện, công văn : Quyết định số 71/QĐ-HĐGDQPAN
Ngày đăng: 20/07/2020 16:45
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 71/QĐ-HĐGDQPAN
Trích yếu V/v triệu tập cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP