Công điện, công văn : Quyết định số 44/QĐ-BATGT
Ngày đăng: 06/04/2021 15:21
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 44/QĐ-BATGT
Trích yếu Ban hành Quy chế phối hợp ứng phó thảm họa đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP