Công điện, công văn : Quyết định số 28/QĐ-BCĐ
Ngày đăng: 28/02/2020 10:22
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 28/QĐ-BCĐ
Trích yếu Ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP