Công điện, công văn : Quyết định số 20/QĐ-HĐ
Ngày đăng: 29/03/2019 16:47
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 20/QĐ-HĐ
Trích yếu V/v thành lập Ban Chung khảo Giải Báo chí Trần phú năm 2019
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP