Công điện, công văn : Quyết định số 13/QĐ-BCĐ
Ngày đăng: 28/02/2019 09:50
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 13/QĐ-BCĐ
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP