Công điện, công văn : Quyết định số 09/QĐ-HĐĐG
Ngày đăng: 28/02/2019 09:50
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 09/QĐ-HĐĐG
Trích yếu V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét đồng Nhà Lao (khu vực B), xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc làm nguyên liệu cho Nhà máy gạch Tuynel
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP