Công điện, công văn : Quyết định số 06/QĐ-HĐĐG
Ngày đăng: 28/02/2019 09:50
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 06/QĐ-HĐĐG
Trích yếu V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Rú Truông, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP