Công điện, công văn : Quyết định số 01/QĐ-BTSQS
Ngày đăng: 27/03/2019 10:50
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định số 01/QĐ-BTSQS
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Ban tuyển sinh quân sự tỉnh
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP