Công điện, công văn : Quyết định 22/ QĐ-PCTT ngày 16/3/2018
Ngày đăng: 21/03/2018 16:23
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Quyết định 22/ QĐ-PCTT ngày 16/3/2018
Trích yếu Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP