Công điện, công văn : Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh
Ngày đăng: 08/05/2020 15:26
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh
Trích yếu Tổ chức Hội nghị đối thoại Trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong tình hình ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP