Công điện, công văn : Giấy mời số 130/GM-UBND
Ngày đăng: 13/04/2021 11:12
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Giấy mời số 130/GM-UBND
Trích yếu Tham dự Hội nghị trực tuyến Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP