Công điện, công văn : Công văn số 8325/UBND-TH1
Ngày đăng: 28/12/2018 16:17
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn số 8325/UBND-TH1
Trích yếu V/v tổ chức trực và báo cáo trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019
Ngày ban hành 28/12/2018
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP