Công điện, công văn : Công văn số 7388/UBND-NC
Ngày đăng: 26/11/2018 13:34
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn số 7388/UBND-NC
Trích yếu V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm về quản lý VK-VLN-CCHT và pháo
Ngày ban hành 23/11/2018
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP