Công điện, công văn : Công văn số 5554/UBND-VX1
Ngày đăng: 21/08/2020 16:12
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn số 5554/UBND-VX1
Trích yếu V/v tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Ngày ban hành 19/08/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP