Công điện, công văn : Công văn số 5035/UBND-GT1
Ngày đăng: 31/07/2020 15:47
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn số 5035/UBND-GT1
Trích yếu V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm 2020
Ngày ban hành 31/07/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP