Công điện, công văn : Công văn số 4022/UBND-PC
Ngày đăng: 23/06/2020 16:41
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn số 4022/UBND-PC
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện nội dung kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo Báo cáo số 114/BC-MTTW-BTT
Ngày ban hành 23/06/2020
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP