Công điện, công văn : Công văn số 2141/UBND-NC1
Ngày đăng: 06/04/2020 16:55
Loại văn bản Công điện, công văn
Số/ Ký hiệu Công văn số 2141/UBND-NC1
Trích yếu V/v thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 (VB này thay thế Văn bản số 2121/UBND-NC1 ngày 05/4/2020)
Ngày ban hành
Ngày hết hạn
Đính kèm

ĐĂNG NHẬP